Религията на дявола Ню Ейдж (Нова епоха)

FacebookTwitterGoogle+VKLinkedIn

         

Да започнем с думите на един бележит светец –  Епископ Игнатий Брянчанинов (1807 – 1867).

„Изпълнява се предсказаното в Писанието за Отстъплението от християнството на същите народи, които някога са преминали от езичеството към християнството.”

Словата казани от Светилника на Руската Православна Църква нима не са очевидни в нашето време?

Отстъплението от Бога се разглежда в Свещеното Писание като духовно блудство, изневяра, измяна. Целта му е погубване на човешката душа, като я постави в пълна зависимост и открито служение на сатаната.

Сравнително неотдавна изглеждаше абсолютно невъзможно това пълно безсрамие в религиозно-нравствения живот, стигайки до пълно отречение от Христос и до отхвърляне на всякакви религиозно-нравствени устои. 

Отстъплението е вече факт. Днес ние виждаме как хората постепенно отстъпили от православната вяра, създали хиляди лъжеучения, вярват във всичко което им се поднесе, но не и в учението на Иисус Христос.

Все по- разрастващото се Отстъпление, предшествува появяването на Христовия противник – антихриста. То трябва да подготви хората за неговото възцаряване. Идването му ще бъде логична, справедлива, естествена последица от общата нравствена и духовна насоченост на човечеството. Тогава на света ще се предложи единната псевдорелигия на антихриста, налагана с цялата материална и духовна мощ на злото.

Тази религия вече е създадена има и своя световна идеология. Тя налага систематично и последователно нов начин на живот, нови принципи и насоки на развитие в духовната и материална сфера на хората.

Това е движението Ню Ейдж (Нова епоха), вдъхновител

и създател на последната световна синкретична ( обидинена) религия, призвана да замени християнството.

Историята на Ню ейдж започва, през 18-ти век, в Европа, когато се появява езотерично движение, наречено от учените окултизъм. Значими негови предтечи в тази епоха, са шведския мистик Сведенборг, който обявил, че комуникира с ангели, демони и духове, както и известния немски хипнотизатор Месмер.

От тях двамата било вдъхновено и религиозното движение в САЩ спиритуализъм, пряк предшественик на „Ню ейдж“, характерно с това, че отхвърля християнството и се обляга на контакта с духове.

През 1875 г. в Ню Йорк се основава Теософско общество, основано от рускинята Елена Блаватска. То става идеен извор на движението„Ню ейдж“.  Задачата на това окултно общество е философски да обоснове спиритизма и езотериката, които по това време са широко разпространени в Америка и Европа. 

В устава на обществото са залегнали клаузи за създаване на „Световното човешко братство“ без разлика от раса, вероизповедание, пол, каста или цвят на кожата, т.е. ново световно общество. Тази идея е в резултат от смесването и обобщаването на идеите на окултните системи на будизма и индуизма, гностицизма, херметизма, кабалата и манихейството. Представата и вярването е че всички религии и религиозни доктрини водят към Бога. 

Един от последователите на Елена Блаватска е Петър Дънов, който се запознава с нейните идеи докато следва в Методистката теологическа семинария в САЩ.

В резултат на това, той се отказва от предлаганата му длъжност на методистки проповедник и основава религиозно-философско учение,[1] наричано Всемирно бяло братство и което се самоопределя като езотерично християнство и окултизъм. To се превръща в най-влиятелното Ню ейдж учение в България и  обърква много търсещи хора по света и у нас.

Религията „Ню Ейдж“ е създадена от последователката на Блаватска, Алис Бейли (Alice Ann Bailey), която като медиум получавала послания от т. нар. „учители на мъдростта“ и така е обявен „планът за нов световен ред“.

През 1922 г. тя основава издателската компания „Луцифер“ (Lucifer Publishing), преименувана по-късно на „Луцис Тръст“ (Lucis Trust), която се превръща в най-важната организация на „Ню Ейдж“, чийто главни офиси днес се намират в Ню Йорк, Лондон и Женева.

Друг  предшественик на „Ню ейдж“ са НЛО култовете през 1950-те години, които вярват, че започва нова ера, която ще бъде предизвикана от контакт с извънземни. Най-важното десетилетие за формирането на Ню ейдж обаче са 60-те години на 20-ти век – времето на контракултурата и хипитата, като именно бивши хипита стават първите ню ейджъри. През това десетилетие се появява цяла плеяда нови религиозни течения в САЩ, от които възниква движението – Трансцедентална медитация, Зен центърът в Сан Франциско, Църквата на всички светове, Църквата на Сатана и др. И така, „официалното“ раждане на движението Ню ейдж се случва в началото на 70-те години, а напълно се оформя през 80-те.

Никак не е лесно, но ще се опитам да изясня какво точно е религията „Ню ейдж“.

„Ню ейдж“ се основава на астрологическа теория, според която всяка звездна епоха продължава две хиляди години. Ерата на Рибите, символ на християнството вече е преминала. Сега сме  в ерата на Водолея, чийто символ е небесната дъга. Докато първата се е характеризира с рационалност, втората носи духовност.

С епохата на водолея на земята ще настъпи нов световен ред – епоха на „синтеза, хармонията и благоденствието“.

Мнозинството изследователи определят „Ню ейдж“ като религиозно движение. В своята същност, движението „Ню ейдж“ е термин, покриващ разнородни учения с понякога дори несвързани помежду си вярвания. То няма водач, няма организация, няма структура.

„Ню ейдж“ е смесица от източен мистицизъм и окултни практики със западна материалистична окраска. Тези учения често са под маската на програми за духовно здраве, самоусъвършенстване, грижа за световния мир, екология и духовно просветление.

Целта на религията „Ню Ейдж“ е духовно развитие. Много от практиките на „Ню ейдж“ произхождат от източния мистицизъм. Те съдържат будистки и индуистки доктрини, но са представени по приемлив начин за западния човек. Говори се за трансцедентална медитация, прераждане, карма, зен и т.н.

Това е процес на вътрешно пробуждане и осъзнаване на вътрешната същност на човека. Това  усъвършенстване става  постепенно, чрез преодоляване на егото, освобождаване на ума, усвояване силата на мисълта и израстване към висше съзнание. Практикуването на йога е основополагащо.

Към „Ню ейдж“ спадат и анимистични религии като друидизъм, шаманизъм и т.н.

Друга цел на „Ню Ейдж” е „езотериката“– духовното познание. Напредването в този нелек процес, като средства за ориентация помагат езотеричните дисциплини като космология, астрология, окултизъм, спиритуализъм, теософия, парапсихология, ясновидство, гностицизъм, кабала, неоплатонизъм, тайни общества. За духовното израстване помагат изучаването на:

„Аурата“- енергийно поле което обгражда всеки материален обект.

 „Чакрите“ – енергийни колела, посредством които енергията протича навътре или навън от тялото.

„Свръхспособности“ – Това са паропсихология – (научна дисциплина, която изследва съществуването на живот след смъртта) „Психокинеза“ – възмoжнocттa caмocтoятeлнo дa ce пoвлиявa нa мaтepиятa caмo cъc cилaтa нa yмa.

„Опитност извън тялото“  – преживяване, в което съзнанието се отделя от физическото тяло на преживяващия.

 „Послания от висш разум“  – както и т.н „Мантри“ – инструмент на съзнанието.

 „ Ню Ейдж“ прониква навсякъде –  в обрядни свещи, парфюми, благовония, в образи на Буда, книги с молитви,с мантри, на Дънов и други ню ейдж автори,мандали, вегетариански рецепти, гривни, аудиовизуални продукти с уроци за лечение и освобождение, хипнотични сеанси, всякакъв вид психотерапия, упражнения за разпознаване на кармата и т.нар. „минали животи“, духовни учители, духове-водачи, ангели и записване и изпълняване на техните послания и заповеди, всякакъв вид привличащи вниманието предмети и мн. др.

Напредването в „Ню Ейдж“, трябва да бъде съпроводено и с промяна на начина на живот. Много последователи вярват, че храната въздейсвта не само на тялото, но и на душата и затова предпочитат свежата органична вегетарианска храна.

Използване на алтернативно лечение е желателно. То се състои в аромотерапия, лечебно хранене,  акупунктура, масажиране на „точки“, хомеопатия, лечение с кристали, ароматерапия, „Рейки“ – (лечение с енергия),  народолечение – премахване на психоатаки чрез „баене“, практикуване на „Ци гун“ –(овладяване на енергията чрез движения и дихателни упранения) и „Тай-чи“ – (бойно изкуство свързано с вътрещно общуване и духовна енергия) мн.др.

Това, което ги обединява всичките, е че нямат нищо общо с медицината и с науката. Нещо повече, те са сочени в медицинската литература като типични примери за псевдонаука, а дефиницията на псевдонаука е:

Вярване, което се представя за наука.

Според „Ню ейдж“ слушането на музика и медитиране водят до избистряне на съзнанието и позволяват на духа и тялото да се изцерят без нуждата и намесата не традиционните медицински и психиатрични решения.

Като цяло виждаме как чрез религията „Ню Ейдж“ става пpoцec на пocтeпeннo изменение нa cъзнaниeтo, пpoмянa коренно нa нaчинa нa живoт и начина на мислене. Дyxoвнoтo paзвитиe и духовното познание стават основен приоритет. Хората създават своя собствена реалност. Изтрити са всички морални граници.

Целта е всеки човек,  да бъде космически осъзнат, да достигне просветлено състояние и настроен към космическо съзнание.

Но нека разгледаме в дълбочина истинската същност на това така наречено духовно усъвършенстване и просветлено състояние.

Същността на религията „Ню Ейдж“ е пантеизмът – т.е. вярата, че  Бог е съвкупност от всичко, което съществува в природата (дървото е бог, скалата е бог, животното е бог, небето е бог, слънцето е бог, всеки човек е бог и т.н.). Приема се, че има божествена сила, която се нарича„енергия“, или „жизнена сила“. Тази  сила произтича през всички живи същества ( включително растения, животни ).

От това следва, че човек има божествена същност.

Ето как описва това една от най-запалените проповеднички на религията „Ню Ейдж“ – актрисата Шърли Маклейн

„Човек е съществувал от началото на времето и пространството… Човекът е сътворец на космоса заедно с Бога… Ние сме забравили, че сме божествени. Никога не трябва да се покланяш на някого или на нещо, освен на себе си, тъй като ти си Бог. Да обичаш себе си означава да обичаш Бога…“ (из книгата „ Опасно положение“).

Това е основанието, да се пренебрегва идеята за добро и зло.  Злото не съществува, има само нарушен баланс на естествените сили. Като следствие от това разбиране се отхвърля и самата същност на християнството – грях не съществува, спасител е излишен.

Повечето пантеисти автоматично поддържат концепцията за едно световно управление, тъй като световното единство е от съществено значение за правилното протичане на божията сила.

Тогава човечеството ще извърши „квантов скок” към по-високо равнище на съществуване. В резултат на това, всички хора изведнъж ще получат мистични сили да правят неща, които никога преди това не са могли да правят. Ще настъпи „Ню Ейдж” на просветление – Новият Световен Ред ще бъде роден. 

Пантеизмът е сатанинска религия. Въпреки че прекият култ към Сатаната (сатанизмът) е привлякъл някои последователи, повечето хора не биха се забъркали в него, поради очевидно злата му окраска.

Вместо него съществува нещо много по-изтънчено – пантеизмът, развит, за да привлича масите в лицето на „Ню Ейдж”. 
Мнозинството от последователите на „Ню Ейдж” се движат по повърхността на нещата и в наивността си, не са наясно в какво са въвлечени. Не осъзнават, че  извършват  култ към дявола.
Такива хора са се свързвали с движението, защото са споделяли повече или по-малко вярвания или практики, като сливане с природата, здраве, световен мир, медитация, йога или други форми на окултната медитация.

Едно от погрешните схващания, отклонили много хора от правия път и попречило им да направят връзката между пантеизма и окултизма, е неправилното разбиране на думите „мистичен” и „мистицизъм”, поне що се отнася до съвременната им употреба.
Мистицизмът е просто по-мек, по-предпазлив начин за назоваване на окултизма. Това, което заблуждава още повече хора и ги  насочва в погрешна посока, е терминът „Ню Ейдж”, който звучи приятно, но всъщност е синоним на „мистицизъм” и „окултизъм”.

В съвременният език да бъдеш последовател на „Ню Ейдж” и да бъдеш мистик и окултист е едно и също. 
Поради тези тънкости много хора, привлечени от външните прояви на движението „Ню Ейдж”, не разбират факта, че са прегърнали окултни идеи. Те рано или късно откриват, че практикуват окултизъм, но вече са така свързани с новата си вяра и практика, че често не са склонни да се обърнат и да се върнат. Окултното е привлекателно и хората се пристрастяват към него може би в същата или дори по-голяма степен, както към наркотиците променящи съзнанието. 

Голяма част от последователите – около 2/3-ти, са жени.

Една от най-важните практики в „Ню Ейдж“ е медитацията, чрез която се контактува с духове от които човек получава помощ и напътствия. Медиум, които прави комуникация с духовният свят се нарича „контактьор“ или „ченълър“( жени са и основните контактъорки с духове). Духовете с които се осъществява връзка, (включително духове на мъртви), се наричат „учители“ „богове“ и „богини“, „духове-водачи“ „ангели“, „арахангели“,  „учители на мъдрост“, „извънземни“ и др.

Според учението на Православната църква, последователите на „Ню Ейдж“ чрез медитация, осъществяват контакт с поднебесните паднали духове /демони, бесове/ и влизането на всякакво общение с тях строго се забранява. Човекът, който контактува с духове е посредник между дух от отвъдния свят и хората около него.

Наричането на медиума „ченълър“ и на демона „духовен водач“ не  променя реалността какво представляват те. Това е царството на тъмнината, което се оглавява от Сатаната.

Свещеното писание предупреждава:

„Не на всеки дух вярвайте, а изпитвайте духовете, дали са от Бога, защото много лъжепророци се явиха в света” (3 Иоан. 4:1).

Контактуването с духове е противно  на Божията воля, защото неизбежно поставя тези способности в подчинение не на ангели, не на Бога, а на падналите духове, подчинени на врага на човешкия род – Дявола.

Поради развиването на привързаност и зависимост към тази практика, самото и започване е вече твърде опасно. Отключените у  медиума „врати” за контакт с духовния свят са трайни и тяхното последващо контролиране е трудно даже в рамките на Църквата. Премахването им е изключително трудно.
От житията на светиите научаваме, че само единици от най-съвършените християни, предимно монасите, са били удостоявани със свръхестествените дарби на виденията, откровенията и чудотворството. Тези дарби са идвали като последица от дълъг и правилен духовен аскетичен подвиг.

Днес в най-големите фирми в САЩ се провеждат медитации и заклинания за повишаване на ефективността на производството и управлението на икономиката. Много компании, практикуват техниките на „Ню Ейдж“ за „разширяване на съзнанието“.

Фирми като IBM, Procter&Gamble и General Motors също назначават на работа бизнес експерти от движението „Ню Ейдж“.
В основата на външната идеология на програмите за „глобално развитие“, които се разработват от ООН, ЮНЕСКО и други организации, също лежи светогледът на движението „Ню Ейдж“, което открито провъзгласява „края на християнската ера“.
Това, за което в миналото писа Блаватска: „да се изтрие християнството от лицето на земята“ – в наше време започва да се реализира с пълна сила.


В момента „Ню Ейдж“ е най-голямото окултно движение.

То се отличава с това, че няма единна строга структура, ръководство и йерархия, а представлява мрежа от многобройни децентрализирани окултни организации, просветителски кръжоци, институти, клубове, издателства и фондове.

 „Както пише Карл Рашке (Carl A. Raschke), професор по религиознание в Денвърския университет, „Движението „Ню Ейдж“ е най-голямата социално-политическа сила в днешния свят. То е колкото политическо, толкова и религиозно и се разпространява в сферата на бизнеса.“ 

Наднационалният характер на това учение и неговата насоченост към глобален контрол отговаря на интересите на транснационалния елит, чиято финансова подкрепа всъщност подсигурява широкото разпространение на това движение.

Ню Ейдж“ се финансира от един от най-богатите хора на планетата – Бил Гейтс и неговата жена. Техният фонд е попечител на „Новата група на световните служители“ – подразделение на Lucis Trust.

Бил Гейтс дарява хиляди долари на обществото ЛГБТИ, (ЛГБТИ е възприетото международно съкращение за лесбийки, гей, би-, транс- и интерсексуални/, което също е част от „Ню Ейдж.

Религията „Нова епоха“ се лансира и поддържа от следните организаци и групи:

– Фримасонството, Кръглата маса, Билдербергите, Трилатералната комисия и Съвета за чуждестранни връзки. ООН, Римски клуб, Орденът на череп и кости, Международният валутен фонд (МВФ), Международната банка, Организацията на обединените народи (ООН), Италианската масонска ложа Р2 – специално тази във Ватиканската йерархия, НАТО и много други.

-Разузнавателни групи: ЦРУ, КГБ, ФБР, английско разузнаване, мафия (организирана престъпност), Картел за опиати, Интерпол, комунистически партии и други

-Религиозни групи: Световен съвет на църквите, Национален съвет на църквите, Световен парламент на религията, Ватикана, Култове на новата епоха, Либерални протестанти, Обединена църква, Световна църква, Храм на разбирателството, Орденът на св. Йоан от Ерусалим, Една световно управлявана църква и други

-Образователни групи: ЮНЕСКО, Световна федералистка асоциация, Луцис тръст, Световно доброжелателство, знаменитите „Грийнпийс“, Теософското общество, обществото на Николай Рьорих,УНИЦЕФ и др.

В сферата на влияние на движението са повечето от най-популярните секти: сциентолози, мунити, „Деца на Бога“ и др.

С разпространяване на мирогледа на „Новата епоха“ се занимава и киноиндустрията. Към „Ню Ейдж“ филмите спадат „Междузвездни войни“, „Батман“, „Полтъргайст“, „Хобит“, „Властелинът на пръстените“, „Хари Потър“ и много други.

Все по-открито идеолозите на „Нова епоха“, величаят своя истински вдъхновител – дявола.

През 1978г. Един от водачите му Дейвид Спейнглър (David Spangler) е написал.

„Денница (Луцифер) действува вътре във всеки от нас, за да ни доведе до цялостност. В процеса на движението ни към новата епоха – епоха на цялостността на човека, всеки един от нас по някакъв начин стига до точката, която аз наричам сатанинско посвещение. Това е една особена врата и индивидът трябва да мине през нея, ако иска напълно да достигне явяването на светлината и собствената си цялостност…”.

Ценностната система на „Ню Ейдж“ се пропагандира от широк кръг дейци на шоубизнеса, сред които Елвис Пресли, Шърли Маклейн, Джон Траволта, Шарън Стоун, Демис Русос и др.

Библия на „Ню Ейдж“ е книгата на сътрудничката на Стандфордския институт Мерилин Фъргюсън (Marilyn Ferguson) „Заговорът на Водолея“, в която се провъзгласява началото на „смяната на парадигмите“ и освобождаването от старите канони. Фергюсън пише:

 „в Съединените щати работи една силна, макар и нямаща лидер, организация, която има за цел извършването на радикални промени. Членовете на тази организация успяха да разбият някои ключови елементи в традиционното западно мислене… Тази организация е „Заговорът на Водолея“… Този заговор предизвика най-бързата в света културна мутация, която се оказа по-обхватна от реформа и по-дълбока от революция.“

С особена откровеност относно неравенството на хората се прослави „звездата“ на „Ню Ейдж“ Барбара Маркс Хъбард (Barbara Marx Hubbard), съпруга на основателя на сциентологията. В своята „Книга на съ-творението“ тя пише:

 „Една четвърт от човечеството е деструктивна. Това са плевели. Преди им се разрешаваше да умират от собствената си смърт, но днес поради приближаването към великия скок от човек-твар към човек-сътворец, т.е. наследник на Божията власт, тази четвърт на деструктивните трябва да се отстрани. Ние (посветените) сме отговорни за това. Ние сме отговорни за мисията на процеса на божествен подбор в полза на планетата Земя.“


Главното оръжие на последователите на „Ню Ейдж“ си остава изискването за топлохладна толерантност. Тук важна роля играе именно ЮНЕСКО, която придаде на това понятие сакрално значение, когато през 1995 г. на своята Генерална конференция прие Декларация за принципите на толерантността.

Тя се представя като „отказ от догматизма, от абсолютизирането на истината“.

Днес вече, всички разбират, че цялата тази безрелигиозна търпимост е само инструмент, насочен към унищожаване на традиционната вяра и морал. И когато задачата бъде изпълнена, ще се обяви края на религиозната свобода.
Замаскираната форма толерантност  е главния закон на най-известния сатанист Алистър Кроули:

„Прави това, което ти искаш, и то да бъде целият закон“.

Този закон позволява да се сее хаос, чрез който се издига тоталитарният „нов ред“ и се полагат основите на църквата на антихриста.


Както казахме главният символ на „Нова епоха” е небесната дъга, която днес се среща в рекламите на различни кампании, по ваденките, подаръците и играчките, в телевизионни предавания и дори като емблема на политически партии. За разлика от библейската символика, тук тя изобразява мост, който свързва човешката личност с „великия космически ум“, т.е. с деница( едно от имената на дявола). Седемте цвята на дъгата символизират седемте лъча(планът и целите на сатаната) въздействуващи на душата и личността на човека.

 Процесът на подмяна на християнското съзнание с идеите на „Нова епоха” започва още от вкъщи и то пред очите на самите родители

: чрез играчките, телевизора и видео игрите. Под формата на гимнастика йогата се въвежда вече дори в детските градини и предучилищната възраст.

Ако по-рано телевизорът и компютърът  отнемаше времето, отучваше децата от активно мислене, творческа дейност и ги правеше пасивни възприематели на информация, сега освен всичко това, те станаха оръдие за религиозно възпитание, където се преподават понятия за добро и зло в изкривен вид на фона на магията, свръхестественото и демоничното.

Достатъчно е само да вникнем в смисъла и идеите на повечето детски програми и филми, които се поднасят за да се убедим в това. Пример за това са мултипликационни филмчета от типа на „Добрия дух Каспар“ водят желание у децата и те да си имат „такова духче“. Най-страшното е, че в американските училища това вече се прави. Там над децата се извършва въвеждане в контакт с т.нар. „spirit guides“ – духове водители. Така дори при вярващи православни родители, които не са достатъчно внимателни, или не желаят в нищо да ограничават своите деца, те често израстват с нехристиянски идеи или с идеи, имащи явна антихристиянска насоченост. И вече подготвени, децата постъпват в началното училище, където всички тези идеи се повтарят и се вкореняват още по-дълбоко.

През 1983 г. хуманистът Джон Дънфи (John J. Dunphy) заяви:

„Аз съм убеден, че борбата за бъдещето на човечеството трябва да протече и да бъде спечелена в класовете на началните училища, от учителите, които правилно разбират своята роля на проповедници на новата вяра… Класната стая ще стане арена на конфликта между старото и новото, между гниещия труп на християнството… и новата вяра на хуманизма, най-прекрасна в своето обещание за мира, в който никога несбъднатият християнски идеал за „любов към ближния”, най-накрая ще бъде достигнат” (Тhe Humanist, януари-февруари 1983 г.).

В някои училища започват да се организират  курсове, зад които се крият похватите на „Ню Ейдж“ . Това е особено силно застъпено в елитните училища от типа на езиковите гимназии, чуждестранните колежи и някои учебни звена, претендиращи да обучават деца по нестандартни програми. За преподавателите  става необходимост да преминат лична преквалификация за учители на „Ню Ейдж“  за да оцелеят в своята професия.  Под формата на нововъведения  се преминава към нови понятия и в помощ на учащите  се налагат антихристиянски идеи. Подменяйки терминологията, се натрапват различни окултни похвати за въвеждането на децата в състояние на медитация и транс. Идеите на„Ню Ейдж“  навлизат под формата на упражнения за съсредоточаване на вниманието (концентрация), за отмора (релаксация) или развитие на творческото въображение.

Зад  тези способи и зад невинно звучащите понятия се прикриват методи, към които прибягват източните мистици в своята религиозна практика.

Един от писателите на „Нова епоха“ Дик Сътфън (Dick Sutphen) казва:„Едно от най-големите преимущества, които имаме, е това, че ако терминологията на окултизма, метафизиката и „Новата епоха“ бъде премахната, ние имаме в замяна понятия и методи, които ще се приемат от населението; така ние можем да изменим названията и да продемонстрираме сила. Вършейки това, ние отваряме вратите на „новата епоха“, на „новия век“ за милиони хора, които иначе категорично не биха възприели това („Проникване на движението „Нова епоха“ в обществото“ (Infiltrating the New Age into Societу), 1986 г.).

Така например, в щата Вашингтон това „учение се поднася под названието „Thinking Skills“ – „Умение да мислиш“; във Флорида „Quieting Reflex“ – „рефлекс на успокояване“, в Минесота „Whole Mind Learning“ – „Учене чрез цялото съзнание“, в Ню-Мексико – „Developing Understanding of Self and Others“ – „Развитие на разбирането на себе си и другите“.

Нещата в САЩ са отишли много далече. Още през 70-те години с решение на Върховния съд на страната християнската религия е била изхвърлена от държавните училища. Всевъзможни аспекти на религията на „Нова епоха“ се поощряват и привличат. За това какво се извършва там красноречиво говорят изказванията на тези, които изработват програмите на началните училища.

Още през 1973 г. в доклад пред аудитория от 2000 учители на националния конгрес в г. Денвър професорът от Харвардския университет Честър Пиърс (Chester Pierce) заявява: „Всяко дете в Америка, което идва в училище на 5-годишна възраст, е умствено болно, тъй като то идва в училище с определена вярност към своите родители, към бащите — основатели на страната, към изборните чиновници, с вярата във Висше Същество…, с патриотизъм и национализъм,… което доказва, че децата са болни, защото истински здравият индивид отхвърля всичко това. Този индивид аз бих нарекъл истински интернационално дете на бъдещето.“ („Christian Awareness Newsletter“, 1991 г.).

Според изявлението на Националната асоциация на учителите в Америка „преподавателите, които се подчиняват на традиционния метод на обучение, се намират не на своето място. За тях е по-добре да намерят удовлетворение като учители по танци или надзиратели в затвора, или собственици на салон за отслабване…, но оставайки в класните стаи, те вредят на преподаването, на децата и на самите себе си“ (Warren Т. Сrееnlеаf аnd Саrу А. Griffin Schools for the 70s and Beyond), 1971).

Затова, да бъдем внимателни към влиянията, които обкръжават нас и нашите деца.

Как е нужно да ги възпитаваме?

Нека да отделяме повече време на децата си и да укрепим връзката и чувството на доверие към нас, родителите, като им обясняваме смисъла на това, което се случва по начин съответен на възрастта им, за да можем по-леко да предотвратим всички дяволски козни от момента на постъпването им в училище.

Да не забравяме думите на св.отци на православието:

„Тези, които възпитават децата си в благочестие, имат вовеки веков благословението на Бога.“

Трябва от най-ранно детство да ги приучаваме на кръстно знамение, молитва, пост и причастение водейки ги в храма. Четейки и обяснявайки книгите на Свещеното Писание да  научим децата си да не се съгласяват да участвуват в неща, които са забранени от Църквата, независимо от това колко привлекателно са поднесени. Така децата ни ще станат добри, смирени, търпеливи и уважителни както към нас, така и към всички останали.

Някой да не си помисли, че не трябва да учим  децата си на други светски науки. Напротив. Нашите велики отци и църковни учители в своята младост много усърдно са се отдавали на изучаването на всякакви научни и философски мъдрости. Светителите Василий Велики, Григорий Богослов, Йоан Златоуст са били едни от най- високообразовани хора за своите времена. И нашите деца трябва да бъдат образовани и учени. Но важното е тяхното образование и възпитание да не се ограничава само със светската мъдрост – мъдростта на този свят. Изключително важно е, наред с това те да познават висшата правда и истина, да научат Божиите Закони и Христовите Заповеди, за да могат, изучавайки науките, винаги да помнят Бога и следват пътя Христов.

Тогава и само тогава няма да се изгубят по пътя на човешката мъдрост, ще могат да се борят със страстите и изкушенията на дявола и  ще вървят по пътя на своето спасение и духовно изграждане.

„Ню Ейдж“  е явление в съвременния свят, което отговаря на пророкуваната от библията една световна религия преди идването на Антихрист в края на дните.

Всичко изредено до тук, показва на нас, християните, че се подготвя почвата за идването на Антихрист на земята и действията вече дори не са прикрити.

Почитателите на  „Ню Ейдж”и на неговите окултни течения са тези, за които свидетелства Писанието:

„Ще дойде време, когато човеците не ще търпят здравото учение, но, водени от своите похоти, ще си насъберат учители да им гъделичкат слуха; те ще отвърнат слуха си от истината и към басни ще се обърнат” (2Тим. 4:3-4).

Затова, ако някой са участвали в „Ню ейдж“ практики волно или неволно, е нужно да осъзнаят, че те са пагубни и да се отрекат от тях. Не трябва да си губят времето с подобни дяволски учения, а да скъсат с греховния си живот и тогава Бог ще ги приеме обратно. Нека се поучим от евангелската притча за блудния син. Господ е близо и чака само да кажем: „ Ще стана и ще отида при баща си…”

И тогава Той ще ни посрещне и ще ни обгърне в Своите обятия.

Изучавайки Св. Писание, тръгвайки след Иисус и проглеждайки духовно, ще разберем истинския смисъл на нашия живот!  

Ще разберем, че единствения път към  духовно спасение е стръмния и тесен път на Христос. Този път води до духовно спасение и вечното щастие – Богобщението.

Само тогава ще видим истинската Светлина и сами ще бъдем част от светлината на света.     

                                                                                                  Богослов:

                                                                                                  Д.Добрев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.