Първото чудо на Иисус Христос

FacebookTwitterGoogle+VKLinkedIn

Скоро след като Спасителят призовал първите си ученици, в град Кана, в близост до Назарет  имало сватба. На сватбата бил поканен Иисус Христос  с Пречистата му майка  и учениците си. По време на сватбата виното свършило.

 

Майката Божия забелязала това и казала на Иисус Христос: „Вино нямат” Но Иисус отговорил: „Още не е дошъл часът ми.”

 

От този отговор Дева Мария осъзнала, че времето още не е дошло, Той  да прояви Своето всемогъщество като Бог. Но тя знаелa, за любовта на Неговия Син към хората, и била  уверена, че той ще помогне на нуждаещите се. Затова казала на слугите: „Каквото Ви каже, сторете”.

 

В къщата имало шест големи каменни делви, в който се наливала вода за измиване. Иисус Христос наредил да напълнят делвите с вода, и когато ги напълнили, казал на слугите: „Налейте сега и занесете на стария сват.”

Слугите наляли от водата, която се превърнала във вино и занесли на стария сват. Той опитал от виното, повикал младоженеца и му казал: „Всеки човек слага първо доброто вино и когато гостите му се напият, тогава по –лошото, а ти си запазил доброто вино за накрая.”

Така Спасителят положил началото на чудесата Си и учениците Му повярвали  в Него.

 

Господ е осветил още в Кана и нашето просто човешко щастие, нашето веселие и нашата радост. Не скръбта, а човешката радост посетил Христос, за да направи първото чудо. Който обича хората, той обича и тяхната радост. Историците пишат, че около Генисаретското езеро и по всички ония места живеело тогава най-бедното население.. бедни, щом на сватбата виното им не е достигнало….

 

Първото Си чудо Иисус  Христос извършил по ходатайството на Своята майка. От това можем да видим, че Нейните молитви за нас, имат голяма сила.

 

Всеки от нас дълбоко в душата си, си спомня за наивните и простички, майчини напътствия. Детето ми, така не прави – а така, тихичко плаче, и плачейки се радва за нас, славейки Бога

.

И Небесната Майка ни наставлява да живеем с думите:

„Каквото ви каже, сторете”

 

В тези Евангелски редове ние четем единствената заповед, която ни е оставила Пресветата Дева. Чист и свят майчин завет…

 

А тя е най-главната, която трябва да стои в центъра на целия наш живот. Да изпълняваме заповедите Христови!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.