Първите ученици на Иисус Христос

FacebookTwitterGoogle+VKLinkedIn

След завръщането си от пустинята, Иисус Христос дошъл отново до река Йордан, където Йоан кръщавал. Виждайки Иисус, Йоан казал на хората: „Ето Агнецът Божий, Който взима върху си греха на света”

 

Чувайки тези думи от Йоан Кръстител, двама от неговите ученици тръгнали след Иисус. Един от тях бил Андрей, който поради това се нарича Първозвани, като пръв последовател на Христос.

 

Другият бил бъдещия евангелист Йоан Богослов. Андрей довел при Иисус Христос брат си Симон. Спасителят, предвиждайки силната вяра в Него, казал: „Ти си Симон, ти ще се наричаш Петър”, което означава камък.

 

След това Иисус тръгнал по градовете и селата да проповядва Евангелието, т.е., радостната и добрата новина, че Той е Обещаният Спасител, дошъл на земята, за да спаси хората от властта на дявола, греха и вечната смърт, и да даде на хората вечното спасение – Царството Божие.

 

„После се възкачи на планината и повика при Себе Си, които Сам искаше; и дойдоха при Него. И отреди от тях дванайсет, за да бъдат с Него и да ги разпраща да проповядват, и да имат власт да церят болести и да изгонват бесове; и отреди дванайсет: Симона, комуто даде име Петър; Иакова Зеведеева и Иоана, брат на Иакова, на които даде име Воанаргес, сиреч, синове на гръма; Андрея, Филипа, Вартоломея, Матея, Тома, Иакова Алфеев, Тадея, Симона Кананити и Иуда Искариотски, който Го и предаде (Марк 3:13-19).”

 

Много хора не могат да разберат двете лица на Господ – Отец и Син. В Евангелието на Иоан това ни е разяснено от самия Иисус Христос:

„Тома Му рече: Господи, не знаем къде отиваш; и как можем да знаем пътя? Каза Му Иисус: Аз съм пътят и истината и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. Да бяхте познавали Мене, щяхте да познавате и Отца Ми. И отсега Го познавате, и видели сте Го. Филип Му рече: Господи, покажи ни Отца, и стига ни. Каза му Иисус: толкози време съм с вас, и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; и как ти казваш: покажи ни Отца? Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и Отец е в Мене? Думите, които Аз ви говоря, от Себе Си не ги говоря; а Отец, Който пребъдва в Мене, Той върши делата”(Иоан 14:5-10).

 

Тук е видно неразбирането на учениците. Въпреки че постоянно следвали Христос, внимавали в Неговите слова, въпреки, че Той отделно ги е поучвавал, те не разбирали много до момента, когато Христос възкръснал.

 

И съгласно 16-та глава на Евангелието от Иоан, Той казва:
„Имам още много да ви говоря; ала сега не можете го понесе” (Иоан 16:12).

 

 

И има още едно място в Евангелието от Лука:
„А имаше и препирня помежду им, кой от тях да се смята за по-голям.
А Той им рече: царете на езичниците господаруват над тях, а ония, които ги владеят, благодетели се наричат; а вие недейте тъй: но по-големият между вас да бъде по-малкия, и който началствува, да бъде като оня, който слугува. Защото кой е по-голям: който седи на трапезата ли, или който слугува? Не е ли оня, който седи? Пък Аз съм среди вас като прислужник”(Лук. 22:24-27).

 

От този текст виждаме колко дълго и търпеливо се наложило на Христос да възпитава Своите ученици, за да ги подготви за изпълнение на онова, за което били призвани, т.е. – да проповядват словото Божие. Съдържанието на тяхната проповед не бивало да бъде нещо, което не са познали и разбрали. Апостол Иоан пише в едно от своите послания:

 

„Ние говорим за това, което сме чули, което сме видели с очите си, което сме наблюдавали и което ръцете ни са попипали”(1 Иоан 1:1).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.