Маслосвет – Елеосвещение

FacebookTwitterGoogle+VKLinkedIn

Има много благодатни откровения на всемогъщата Божия сила. Едно от тях е чудотворното лекарство на свето тайнство Маслосвет (Елеосвещение). Това тайнство е свещенодействие, при което чрез усърдна молитва и помазване с осветен елей тежко болния получава благодатта на Светия Дух за опрощаване на греховете, душевно спасение и телесно оздравяване.

 
Тайнството Маслосвет е основано от нашия Спасител и Господ – Иисус Христос. Когато Той изпращал учениците си да проповядват Евангелието Му сред народа, между наставленията, които им дал, било и това да лекуват болните чрез помазване с елей. Христовите ученици изпълнили с радост повелята на своя Учител. “Те тръгнаха и проповядваха покаяние, отбелязва евангелист Марк, изгонваха много бесове и мнозина болни помазваха с елей и ги изцеряваха” /Марк 6:12-13/.

 
Освен чрез помазване с елей, в древната Апостолска Църква това тайнство било извършвано и чрез ръковъзлагане над болния. Това се вижда от Христовите думи, казани на апостолите малко преди неговото възнесение на небесата: “а повярвалите ще ги придружават тези личби: с името Ми ще изгонват бесовете,…на болни ще възложат ръце, и те ще бъдат здрави” /Марк. 16/17 – 18/.

 
С течението на времето, по практически съображения Маслосветът започнал да се извършва не само от Апостолите и техните приемници – Епископите, но и от свещениците и вече само чрез помазване с осветен елей. Това се наложило поради бързото умножаване на повярвалите в Христа по цялата земя, когато повече не било възможно Епископите сами да обгрижват болните и те предали на свещениците своята власт да освещават елей и да помазват с него болните.

 
Помазването с елей било широко разпространена практика и според Стария Завет. Макар това свещенодействие да не е представлявало тайнство, тъй като над човечеството тегнел товарът на проклятието поради грехопадението на нашите прародители, а и Христос още не бил дошъл на земята и неговият Свети Дух още не бил изпратен над Апостолите, то принасяло не малка духовна и телесна полза за стария Израил. Самият елей, освен че се употребявал като всекидневна храна и универсално лекарство /Лука 10:34/ от древните, бил и светъл символ на жизнерадост, утеха и щастие /елей на гръцки означава и милосърдие/. Смесен със смирна, канела, благовонна пръст и кайсия, елеят се използвал за помазване и освещаване на скинията /първият еврейски храм във формата на подвижна палатка/, първосвещеника и свещениците. Съставен по такъв начин, под страх от смъртно наказание, елеят не можел да се използва за домашни нужди.
Макар на светото Тайнство Маслосвет да се гледа главно като на средство за телесно оздравяване, неговата първа цел е отстраняването на всички възможни пречки за душевно спасение на болния, преодоляването на унинието и отчаянието поради неизцеримата болест; превъзмогването на страха от приближаващата смърт.

 
Втората по значение цел на Маслосвета е телесното оздравяване. “Болен ли е някой между вас, пише Св. Ап. Иаков, нека повика презвитерите църковни, и те да се помолят над него, като го помажат с елей в името Господне. И молитвата произлизаща от вярата, ще изцери болния, и Господ ще го дигне, и ако грехове е сторил ще му се простят” /5:14-15/.

 
Но телесното оздравяване има смисъл за болния, само ако се придружи с готовност от негова страна да посвети оставащия си живот изцяло на Христа и на ближния. ”Ето ти оздравя; недей греши вече, за да те не сполети нещо по-лошо! /Йоан 5:15/.

 
За да бъде Тайнството Маслосвет живо и действено, от болния се изисква: твърда вяра, пълно предаване на Божията воля и търпение. Сам Господ Иисус Христос изисквал от прибягващите към Неговата спасителна помощ тези три добродетели, а маловерците и горделивците отхвърлял от Себе Си.

 
Тайнството Маслосвет трябва да се извършва от 7 свещеници. Това се вижда и от самото му последование: Четат се 7 Апостолски четива, 7 Евангелски и 7 пъти се помазва болният с осветен елей. В случай на крайна нужда Маслосветът може да бъде отслужен и по-малко свещеници и дори само от един.

 
Църквата е постановила Елеосвещението да се извършва само над сериозно болни християни. Не бива да се извършва това тайнство над: здрави хора; умопомрачени или вече изгубили съзнание; над друговерци или над добитък. Маслосветът се извършва в храма или в зависимост от състоянието на болния – в болница или в неговия дом.

 
Маслосветът е чудотворно лекарство и за душата и за тялото. Но както и най-доброто веществено лекарство е неефикасно, а дори вредно, ако се използва неправилно от болния, така и това свето тайнство може да причини тежка вреда на ония, които злоупотребяват с него. Както някои видове лекарства съдържат смъртоносна отрова, която на едни вреди, а на други помага, така и лекарството на Маслосвета става отрова за душите на всички, които не знаят как да се ползват от него. Защото има християни, които като се разболеят, пренебрегват лекарската помощ под предлог, че се осланят изцяло на Божията милост. Те не искат и да чуят за лекар, а си правят Маслосвет след Маслосвет, очаквайки едва ли не господ да слезе отново на земята специално заради тях и да ги излекува. Такова поведение дръзко, изкушаващо господа и характерно за духовно прелъстените. В Свещеното Писание ясно е казано: “почитай лекаря с чест според нуждата от него, защото Господ го е създал…Господ е създал от земята лекарствата и благоразумен човек не ще ги пренебрегва.” /Сир. 38:1,4/.

 
Има също така и християни, които си правят Маслосвет, но ходят и при врачки, екстрасенси и разни други служители на сатаната, като твърдят, че те не са магьосници, а лечители, ползващи “нетрадиционни” методи на лечение, че са твърде набожни и благочестиви хора, защото имат в кабинетите си икони и препоръчват на клиентите си да ходят на църква, та дори да си направят Маслосвет… Всичко това е много опасно, както за тялото, така и за душата. Свети Апостол Иаков правилно отбелязва по този повод, че не може от един и същи извор да тече и сладка и горчива вода /3:11/, а Свети Апостол Павел предупреждава, че служителите на сатаната много често се преобразяват в служители на правдата, но заключава, че техният край е погибелен /2 Кор.11:14-15/.
 

Най-разпространеното заблуждение сред нашия вярващ народ е обичаят много християни да си правят Маслосвет без да имат сериозни основания за това. Бидейки напълно здрави или страдащи от някакво незначително заболяване, те отиват при свещеника и настоятелно го молят да им отслужи Маслосвет. Други извършват това Тайнство над себе си по повод на годишнината от станало произшествие, застрашило живота им, трети – за благополучие, четвърти – че са сънували нещо, пети – просто ей така…Някои стигат чак до там, че да правят маслосвет за “целия български народ”. Това е старо и вредно увлечение на една не малка част от нашите християни, което би трябвало постепенно да се отстрани.
 

И така, ако ние правилно се ползваме от това чудно духовно богатство, каквото е тайнството Маслосвет, ще приемаме Божията благодат, която ще ни дарува желаното здраве и спасение на душата.

 

АМИН.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.