ДУХЪТ НА ИСТИНАТА

FacebookTwitterGoogle+VKLinkedIn

                        „ А кога дойде Утешителят, Когото Аз ще ви пратя от Отца, Духът на истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за Мене; Духът на истината ще ви упъти на всяка истина.”                                                             Йоан 15:26;16:13

 

      Богочовекът, Пратеникът на Бога, Господ Иисус Христос на 40-я ден от възкресението си напусна тази земя. Остави група изплашени, мразени от света ученици, оставени от близките си. Възнесе се високо и понеже Сам беше светлина- сля се със светлината. Но преди да си отиде той обеща на учениците  Светия Дух. „…Аз обаче ви казвам истината: за вас е по-добре Аз да си замина; защото, ако не  замина, Утешителят няма да дойде при вас; ако ли замина, ще ви Го пратя; и Той като дойде, ще изобличи света за грях, за правда и за съд: за грях, че не вярват в Мене; за правда, че Аз отивам при Отца Си и няма вече да Ме видите, а за съд, че князът  на тоя свят е осъден.” Йоан 16:7-11

 

   Ако вникнем по-дълбоко в живота на християните, тръгнали наистина по стъпките на  Иисус, ще почувстваме, че има духовен глад днес: душите гладуват за реални, лични опитности  с Бога, опитности чрез и от Светия Дух. Той разкрива истинското състояние на Своите, както лекар констатира болестта на пациента и дава лечение. Когато в малка стая има много хора, въздухът става тежък и дишането затруднено. Но когато се отворят прозорците, нов, свеж въздух нахлува и нов живот залива присъстващите. Така и Светия Дух влива нов живот за тези, които след като са живели под робството на греха, отварят сърцата си за Него.

 

   Бог и истина- това са двете величия, които човечеството през всички времена най-вече е почитало и от които най-много се е страхувало. Истината е нещо дадено. Ние не я създаваме, а само я търсим, за да я намерим. Така Колумб не създаде новия материк, а само го откри и посочи на тогавашния свят. Тя не е само това, което е, но и което трябва да бъде. Затова ние сме длъжни не да нагаждаме истината към себе си, но себе си да нагодим към истината. В 36-ти псалом 3-6 се казва:” Уповавай се на Господа и върши добро; живей на земята и пази истината. Предай пътя си на Господа и Нему се уповай, и Той ще извърши и ще изведе като светлина твоята правда и твоята справедливост – като пладнина.” Истинската храна за душата не е хлябът, а истината. Да почиташ истината е мъдрост. Да любиш истината е добродетел- привилегия на вярата. Любовта към истината не се дели от любовта към Бога. Който познава истината, познава и Бога, защото Бог е истина.

 

    Трагедията на човечеството е, че то повече обича лъжата от истината. Истината е огледало и много хора се страхуват да погледнат в него.

 

    „Духът на истината ще ви упътва”. Иисус знаеше, че ние сме склонни да се заблуждаваме и затова се нуждаем от водител. И при най-добра воля, лесно подчертаваме само някоя страна на истината и изпадаме в едностранчивост. Светия Дух ни води. Не само ни показва пътя отдалече, но и ни придружава през цялото ни земно пътуване. С това ние сме сигурни, че няма да сбъркаме пътя и да се отбием в страни.

 

    Истината е, като един величествен дворец. Ние заставаме пред него и се възхищаваме на неговата красота, на феериите, които се излъчват от него. Стоим пред входната врата, но ето Светият Дух се приближава към нас и ни кани да влезем вътре, като ни  води навсякъде из просторните зали на този небесен дворец. Той ни посочва Бог Отец. Ние Го разбираме не само като Творец и Всвдържител на велената, но и като нежен  и любящ Баща, Който ни обича и желае нашето истинско добро. Представяни и истината за Господ Иисус Христос. Него прославя Той на Земята. Виждаме Го като Божия Син и Спасител, Който умря за нашите грехове и възкръсна за оправданието ни. За тези, които не са водени от Светия Дух, има много измамни представи за Иисус.

 

Според тях Той бил само учител, филантроп, народен водач, велзевул и т.н. Но за нас Христос е истинската светлина, която осветява всеки човек. Неговото Царство ние очакваме да дойде от облаците със голяма сила и слава.

 

     Светият Дух разкрива и истината за самите нас. Знаем, че без Него нищо не можем да сторим. Но като приемем Неговия небесен дар, новото сърце ние сме изпълнени с радостната надежда за вечен живот. С неговата сила побеждаваме всеки грях. Като ни води във всяка истина, Той иска да имаме не само някакво повърхностно познание, но и да се задълбочим в същността на истината. И от по-лесни истини да преминем към по трудно разбираеми, които се намират в дълбините на духовния живот, защото там се намират ценните бисери.

 

    Светият Дух водеше апостолите. Даде им езици , за да говорят на Петдесятница, водеше перото им, за да пишат, даваше им слово,  за да наставляват. В молитва ние приемаме по чуден начин доказателство за Божието ръководство. Този вътрешен невидим контакт с Бога изпълва душата с дълбока увереност, че сме под Неговото пряко ръководство, макар и да не виждаме ръката Му. Когато четем Библията също така приемаме указания за водителството на Светия Дух. Колко пъти при усърдно четене или приемаме някоя мисъл от Словото като указател за Божията воля или получаваме внушение за правилното разрешаване на въпроси, които ни смущават.

 

   През 1912 г. в Атлантическия океан потъна огромния тогава параход, носещ името Титаник. 1500 души намериха смъртта си при тази незапомнена за онова време морска катастрофа. Капитанът на кораба е имал пред себе си важен инструмент- термопил, който бил много чувствителен към понижение на температурата и показвал наближаването на ледената планина. Но той на обърнал внимание на предупреждението на инструмента и твърдял, че параходът може да стане и на две, но не и да потъне.  Бог е поставил във всеки човек такъв термопил – инструмент, който ни предупреждава за злото, което се опитва да се вмъкне в душите ни. Това е съвестта. Нека се вслушваме в Неговите предупреждения като знаем, че гласът на съвестта е глас Божи.

 

     Какво може Духът да даде на Христовия последовател, ако той му е послушен? Йоан 4:13 „…Истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина, защото Отец иска такива да бъдат, които Му се покланят. Бог е дух: и тия, които Му се покланят, трябва да се покланят с дух и с истина.” Лука 11:13- „Небесният Отец ще даде Дух Светий на ония, които Му искат.” Йоан 8 :32 –„Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни”; в Йоан 18:37- Иисус казва:” Аз за това се родих, и затова дойдох на света, за да свидетелствам за истината; всякой, който е от истината, слуша гласа Ми.” В Римляни 8:9 ап. Павел казва:” Вие живеете не по плът, а по дух, само ако Духът Божий живее във вас. Ако пък някой няма Духа на Христа, той не е Христов.” А Той, Утешителят, Светия Дух, ще ви научи всичко. И така проявленията на Светия Дух върху човека са: мъдрост, знание, вяра.  

 

    Нека отворим сърцата си за Неговото влияние и се стараем да следваме винаги Духа на истината, когато ни води.  Амин

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.